Jesteśmy partnerem w drodze do doskonałości 

O Firmie

Posiadamy wykwalifikowany zespół doradców z różnych dziedzin zarządzania.


Działalność ALMAT Systemy Zarządzania tworzy grupa konsultantów wyspecjalizowanych w projektowaniu, budowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu rozwiązań systemowych w organizacjach o różnej specyfice. Doświadczenie naszych konsultantów poparte wykształceniem, szkoleniami oraz udziałem w realizacji licznych projektów w dziedzinie zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, akredytacją laboratoriów badawczych oraz zarządzaniem bezpieczeństwem zdrowotnym żywności jest wizytówką firmy i stanowi o jej wartości.


Aktualności proponowanych przez nas rozwiązań ma swoje źródło między innymi w aktywności naukowej naszych konsultantów. Nasi konsultanci posiadają kwalifikacje auditora wiodącego systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami międzynarodowych norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 17025 oraz OHSAS 18001. Ponadto możemy się poszczycić kwalifikacjami weryfikatora EMAS. Pragniemy Państwa zapewnić, że w związku z tym, iż świadczone przez nas usługi w ramach prowadzonej działalności znajdują często przełożenie na dorobek naukowy i odwrotnie, macie Państwo okazję powierzyć realizację projektu osobom solidnym, uczciwym, a przede wszystkim kompetentnym.

 


Copyright (c)2011 ALMAT Systemy Zarządzania